Tule koos meiega rahvast teenima!

 

Liituma on oodatud kõik täiskasvanud Eesti Vabariigi kodanikud, kes soovivad oma riiki ja rahvast teenida läbi uurimise, harimise ja selgitamise, mitte läbi rahva eest otsustamise. Igale liitujale jääb alles tema õigus iseseisvale mõtlemisele ja oma arvamusele, sest otsuste tegemine jääb rahva õlgadele.

 
 

Et saada erakonnaks ja osaleda valimistel, tuleb algatusgrupil kokku koguda vähemalt 500 liiget. Kui oled 18-aastane või vanem teovõimeline Eesti Vabariigi kodanik ja arvad, et Eesti vajab otsedemokraatlikku erakonda, siis anna enda panus ja liitu meie algatusgrupiga. Selleks tuleb Sul saata digiallkirjastatud liitumisavaldus aadressile otsedemokraadid@gmail.com

Mida liitumisavaldusse kirja panna? Siin on üks näide: "Mina, Mari Maasikas, isikukoodiga 48631337123 soovin astuda Mittetulundusühingu Eesti Otsedemokraatliku Erakonna Algatusgrupp liikmeks ning jääda ühingu liikmeks ka selle ümber organiseerumisel erakonnaks."

Samuti lisa oma kontaktandmed ja digiallkiri ning saada avaldus aadressile otsedemokraadid@gmail.com

 

Mis on liikmete kohustused?

Liikmeks astumisega Sulle kohustusi ei teki. Seega kui soovid lihtsalt toetada otsedemokraatliku erakonna kiiret loomist, siis ühinguga liitumine on selleks lihtsaim viis. Nõnda saame kiiresti 500 liiget täis ning saame ühingu ümber registreerida erakonnaks.

Mismoodi saan panustada otsedemokraatide tegevusse?

Eriti on liituma oodatud inimesed, kes viitsivad oma kodukohas luua Otsedemokraatliku Erakonna piirkondlikke organisatsioone, mis viivad läbi kohapeal olulisi arutelusid ja tegelevad harivate filmi- ja loenguõhtute korraldamisega, mis aitavad rahval riigijuhtimist paremini mõista. Kuigi erakonna struktuuri ei ole me veel välja mõelnud, siis meie eesmärgiks on, et erakonna sisemine hierarhia sorteeriks (valimisnimekirja) tippu just neid inimesi, kes rahva silmis on parimad keeruliste teemade selgitajad, keda rahvas usaldab ja kes ka ise usaldavad rahvast piisavalt, et ausalt tunnistada, kui nad mingit teemat piisavalt ei tunne.

Erakonnaga liituma on oodatud ka kohalikud vene rahvusest kodanikud. See ajastu peab ära lõppema, kus kohalikud venelased elavad eraldi infomullis, kus pidevalt kiidetakse keskerakondlasi. Parim viis kohalike venelaste ja eestlaste omavaheliseks integreerimiseks on läbi ühiste arutelude Eesti tuleviku üle ja läbi ühise Riigikogu otsuste mõjutamise.

Otsedemokraatliku Erakonna lähiaja peamiseks väljundiks saab tõenäoliselt üldhariduslike debatiõhtute (ja veebis videoülekannete) korraldamine, kus saavad kindlasti sõna ka traditsiooniliste erakondade esindajad ning rahval koos ekspertide ja poliitikutega on võimalik arutada olulisi riigihalduse küsimusi detailideni välja. Niimoodi levivad rahva hulgas teadmised, mis on tarvilikud ise oma riigi arengu suunamiseks ja tekib inimestel usk iseenestesse, et nad on võimelised kasutama neid oma riigi juhtimise võimalusi, mida otsedemokraadid neile pakuvad.

Kuidas abistada otsedemokraate internetis?

Löö kaasa otsedemokraatide arutelugrupis, pane "meeldib" otsedemokraatide facebooki lehele ja avalda oma arvamust otsedemokraatide loodud rahva arvamusportaalis www.otsekõne.ee

Miks toetada otsedemokraatlikku erakonda?

Kui rahval on võimalik väljendada oma eelistusi tihemini, kui kord nelja aasta tagant ja täpsemini, kui järgmist peaministrierakonda valides, siis kasvab ühtlasi rahva teadlikkus poliitikas toimuvast ja kasvab ka oma riigist hoolimine, mida meil on väga tarvis.

Meie silmis on tänased Eesti erakonnad nagu erinevate ususektide kirikud, kes igaüks üritavad müüa oma usundit rahvale ainuvõimaliku pääseteena Paradiisi. Kutsutakse üles uskuma liberalismi ja sotsialismi ja Mart Helmet, aga meie ei taha lihtsalt iga nelja aasta tagant uut “riigikirikut” valida. Me oleme pigem poliitilised ateistid, kes soovivad iga olulist küsimust lahata pragmaatiliselt ja tõenduspõhiselt ning otsida uusi lahendusi, millest võidavad nii rahvas kui riik. Ja me usume, et Eestis on tänaseks piisavalt haritud inimesi, kes on valmis astuma rahvaga dialoogi, et üheskoos arutada Eesti tuleviku üle ja nõustada Eesti rahvast nende valikute osas, mis on meil ühiselt ees.

Oleme suhelnud ka paljude noortega, kes on ääriveeri poliitikas kaasa löönud näiteks läbi mõne noortekogu. Paljud neist on pettunud tänastes erakondades. Me elame kasvava individualismi ajastul, kuid senine poliitika tegemise mudel nõuab, et noor inimene suruks alla omaenda arvamuse ja isiksuse ning teeniks lojaalse sõdurina erakonna juhatuse, tagatoa ja sponsorite ambitsioone. Me soovime pakkuda platvormi poliitikas osalemiseks nendele noortele, kes hoolivad oma kodumaast rohkem kui ühestki erakonnast või ideoloogiast ning kes ei soovi ajada rahvale udujuttu, mis teenib vaid kitsa ringi huvisid ja määrib südametunnistust.

Ka liigne populism on Eestis aeg-ajalt probleemiks. Populism ei ole muidugi üheselt halb ja “süüst” pole puhas ükski erakond, kuid populismil on mitmeid äärmiselt negatiivseid ja ühiskonnale halvasti mõjuvaid vorme. Otsedemokraatide üheks eesmärgiks on olla alatine protestipartei, mille kaudu rahvas saab korrigeerida Riigikogu otsuseid niimoodi, et üksikutest jamadest ei sünniks uusi populistlikke erakondi ja algatusi, vaid need üksikud jamad saaksid korrigeeritud kodanike algatusel läbi otsedemokraatlike protsesside. Säärasena tegutsedes aitavad otsedemokraadid muuta Eestit ühtlasi nii sitkemaks kui ka paindlikumaks, et meie riik võiks kesta veel sada aastat ja selle aja vältel ka õitseda.

Kas teile raha saab annetada?

Sorri, me ei ole veel jõudnud ühingule pangakontot teha. Varsti! :)