Tule kohtu otsedemokraatidega!

7. aprillil Tallinnas pubis "Levist Väljas" kell 17:20 - 19:00. Esineb ka Liisa Tulvik koos kitarriga! (vaata üritust facebookis)

Meediakajastus

18. märts: Meie esimest avalikku üritust pubis "Levist Väljas" kajastas Õhtuleht. (loe siit)

9. märts: Otsedemokraatidega tegi intervjuu Telegram. (loe siit)

18.veebruar: Vastus ajakirjanikule - millega tegelevad otsedemokraadid? (loe siit)

 

Otsedemokraatide filosoofia

  1. Eesti rahvas on meie jaoks Eesti Vabariigi kodanikud, kes mõistavad eesti keelt, kultuuri ja hoolivad meie ühise kodumaa tulevikust.
  2. Otsedemokraatliku erakonna liige on Eesti rahva nõunik. Meie ülesandeks selles rollis on nõustada, uurida, selgitada, harida, viia läbi keerulisi arutelusid, otsida uusi teadmisi ja teostada Eesti rahva otsuseid.
  3. Eesti riigijuhtimise tagajärgede eest vastutab rahvas oma elu, tervise, vara ja vabadusega. Seega rahval peab olema maksimaalne mõistlik võimalus otsustada ise oma kodumaa tulevikku.
  4. Otsedemokraatliku erakonna saadikud hääletavad igas küsimuses täpselt nii nagu rahvas e-hääletab samas küsimuses meie veebilehel.
  5. Otsedemokraatliku erakonna saadikud esitavad ainult neid eelnõusid, mida toetab e-hääletusel enamus hääletanutest.
 

Eesti Otsedemokraatliku Erakonna Algatusgrupil on tänaseks koos 20 liiget. Erakonnaks registreerumiseks ja valimistel osalemiseks on tarvis vähemalt 500.

 

Kuidas töötab Eesti Otsedemokraatlik Erakond? Vaata videot!

 
ok-hand-dark-bg.png

Räägi suu puhtaks!

Absoluutselt kõige olulisem meie jaoks on sinu arvamus. Me teemegi seda erakonda selleks, et sinu parimad ideed ja teadmised võiksid meie ühist kodumaad õigele teele juhtida.

Meie erakonna häälekandjaks ei ole oma propagandaleht, vaid selleks on uus rahva arvamusportaal otsekõne.ee

Palun tule kasuta võimalust ja kirjuta oma arvamuslugu vabalt valitud ühiskondlikul teemal otsekõne.ee arvamusportaali. Tule kirjuta südamelt ära. Kasvõi varjunimega.

Just sinu artiklist võivad alguse saada lahendused!

 

Eesti demokraatia vajab uutmist.

Meie demokraatliku süsteemiga on midagi valesti. See ähmane tunne hiilib paljude hingesopis. See tunne on läbi aastate leidnud erinevaid väljendusvorme ühiskonnas. On viidud läbi pisikesi reforme. On korraldatud meeleavaldusi. Kuid tunne on jäänud.

Läheneme tundele inseneri pilguga. Mõtleme. Millised probleemid on tekitanud seda tunnet. Milliseid lahendusi on pakutud. Miks need lahendused ei ole realiseerunud. Millised võimalused ja ressursid eksisteerivad unikaalselt Eestis. Milliseid muudatusi oleks realistlik saavutada. Kaardistame. Analüüsime. Leiutame uue struktuuri.

Eestil on unikaalne e-võimalus.

Eesti digitaalne isikutunnistus võimaldaks igal eestlasel hääletada igas vähegi olulises küsimuses ükskõik kuskohast. Kuid selleks ei ole vaja muuta riigikorda otsedemokraatlikuks. Selleks ei ole vaja muuta seadusi. On vaid vaja luua erakond.

Eesti Otsedemokraatliku Erakonna saadikud hääletavad igas küsimuses täpselt nii nagu rahvas soovib.

Otsedemokraatide fraktsioon on kollektiivne näpp, mille rahvas saab panna kaalukausile igas küsimuses, mis Riigikogu ette jõuab.

Otsedemokraadid analüüsivad eelnõusid, kaasates vajadusel eksperte. Otsedemokraadid suhtlevad rahvaga. Koguaeg. Sotsiaalmeedias ja mujal. Otsedemokraadid võimaldavad rahval ennast ise juhtida ja on selle juures rahva parimaks partneriks.

Eesti Otsedemokraatlik Erakond on alatine protestipartei.

See on maksimaalpopulistlik erakond. Otsedemokraadid võtavad kõigi tühjade populistide häältesaagi endale ja kanaldavad selle impulsi sotsiaalmeedia ajastu vahenditega konstruktiivseks. Meie viime rahva hääle Toompeale tegudes, mitte ainult sõnades. Iga päev.

Otsedemokraadid ei liitu ei koalitsiooni ega opositsiooniga, vaid jäävad sõltumatuteks rahva teenriteks.

Mitte ainult rahva näpp kaalukausil.

Me korjame rahva parimad ideed. Me viime neil teemadel läbi avalikke arutelusid. Me vormistame need eelnõudeks. Me viime läbi digitaalse rahvahääletuse. Ja kui rahva enamus toetab endi hulgast tulnud eelnõud, siis me saadame selle Riigikogu suurde saali koos selge sõnumiga: rahvas nõuab!

Demokraatia meka.

Eesti Otsedemokraatliku Erakonna veebilehest saab kõigi poliitikahuviliste regulaarne külastuskoht. Sellest saab nende ainuke viis hääletada ükskõik millise eelnõu poolt või vastu niimoodi, et see ka reaalselt mõjutab tulemust ja Eesti tulevikku.

Juhi oma riiki oma taskust.

Tulevikus on iga eestlase taskus nutitelefon, milles Eesti Otsedemokraatliku Erakonna äpp. Eestlane võib olla kasvõi keset raba marju korjamas, aga mõned tunnid enne iga Riigikogu hääletust teatab ta telefon, et on aeg võtta seisukoht. Ta saab tutvuda otsedemokraatide analüüsiga, lugeda eelnõud, lugeda teiste ekspertide seisukohti ja otsustada ise oma kodumaa saatuse üle kus iganes ta parajasti asub.

Eesti Otsedemokraatlik Erakond on
vabaduse ja vastutuse erakond.

See on sotsiaalmeedia ajastu erakond. See on võimalik ainult Eestis ja see teeb Eestist maailma demokraatia särava majaka. Meist saab eeskuju teistele riikidele ja rahvastele. Eesti Otsedemokraatlik Erakond ongi rahva e-riik. Meie maa, meie elud, meie tulevik, meie ühine vastutus ja meie vabadus ise otsustada oma saatuse üle.

Oma rahvaga alati kontaktis.

Teised erakonnad kulutavad oma eelarve vahetult enne valimisi reklaamile. Meie kulutame oma eelarve selleks, et olla rahvaga pidevalt kontaktis. Selline lojaalsus rahvale loob sügava ja hingelise sideme, millega ei suuda konkureerida ükski ideoloogia.

Ajalugu riimub.

Trükipressi leiutamine tõi endaga kaasa info ja teadmiste massilise leviku. Saabunud infotulv korraldas ümber inimese maailmapildi ja maailmapildi muutumine tõi endaga kaasa vajaduse uue, demokraatlikuma elukorralduse järele. USA ja Prantsuse revolutsioonidega uus maailmakord ka loodi.

Interneti leiutamine tõi endaga kaasa vähemalt sama hüppelise info ja teadmiste leviku kasvu. Kui trükipress ja massimeedia võimaldasid juurdepääsu infole teiselt poolt maailma, siis internet võimaldab lisaks sellele ka otsesuhtlust peaaegu ükskõik kellega planeedil Maa. Säärane muudatus on taaskord ümber korraldamas inimese maailmapilti ja taaskord me tunnetame endis, et senine maailmakord jääb hingele kitsaks.

Mida rohkem infot meil on,
seda rohkem me näeme praeguse süsteemi vigu.

Seda rohkem me näeme praeguste poliitikute nõrkusi ja tahaksime rohkem kaasa rääkida, ise rohkem otsustada. Me näeme vigu juhtimises ja soovime olla omaenda saatuse sepad.

Eesti Otsedemokraatlik Erakond võimaldab meil väärikalt ja sihikindlalt otsustada ise oma saatuse üle. See võimaldab meie rahvale erakordse iseseisvuse, sitkuse ja paindlikkuse, mille sarnast pole varem maailmas nähtud. Eesti Otsedemokraatlikust Erakonnast saab Eesti rahva poliitikaelu selgroog, sest see on ainuke erakond, mille eesmärgiks on erapooletult analüüsida ja selgitada, mitte vassida ja õigustada.

Sest otsuse teeb rahvas.

Vox populi, vox futuris.